Befejező imaóra

A zsolozsma Isten népének hivatalos, közösségi imádsága, istendicséret és könyörgés. Bekapcsolódhatunk ezzel Krisztus imájába, aki a zsoltárokat rendszeresen és nagy örömmel imádkozta.

Március 5-én vasárnap az este 6-os szentmise után 18:45-19:00-ig a Befejező imaórát imádkozzuk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!