HITVALLÓ TUDÓSOK SZENTIMREVÁROSBAN

A Szentimrevárosi Egyesület – a képviselő testület felkérésére – a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia fennállásának 100. esztendejében  bemutatja  a plébániához,  Szentimrevároshoz kötődő tudós testvéreinknek a névsorát, tevékenységét. Azokat emeljük ki, akik hitüket soha nem titkolták és figyelemre, megbecsülésre méltó eredményekkel gazdagították a tudományt, legyen az élő és élettelen teremtett világunkhoz kötődő, vagy „széptudomány” (pl. természet-, mérnöki-, bölcsészet-, zene-, társadalomtudományok stb.).

A bemutatott személyek a hívek ajánlásai alapján kerültek a kiállítási tablókra. A kiállítás a templom nyitvatartása alatt tekinthető meg, a baloldali oldalhajóban.

Szerkesztők