Joseph Haydn: Krisztus hét szava a keresztfán – Hangverseny

Joseph Haydn:  Krisztus hét szava a keresztfán című műve 1787-ben, a spanyolországi Cadiz ka­­ted­­rá­li­sá­ban hangzott fel először: az emlékezést vezető lelki­pásztor felolvasta a Szentírás mon­datait, néhány gon­do­lat­tal értelmezte, meg­­sze­mé­lyesítette azokat, majd a te­ret betöltötte a muzsika. E sa­já­tos lelkigya­kor­lat­ra hívjuk és várjuk szeretettel a kedves Olvasót a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia alapításának 100. esztendejében.

Anima Musicae Kamarazenekar (művészeti vezető: G. Horváth László)
 
P. Kozma Imre OH, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, irgalmas rendi szerzetes gondolataival

A belépés ingyenes, mozgássérültek számára akadálymentes. Adományaikat köszönettel fogadjuk. A Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Együttműködési Alap, a Szent Imre Alapítvány, a Má­ria Rádió és a Magyar Katolikus Rádió tá­mogatásával.