„Legyetek tiszták, hősök, szentek”

Tudós klerikusok Szentimrevárosban

A Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia fennállásának 100. esztendejében a képviselő testület felkérésére a Szentimrevárosi Egyesület a Magyar Tudomány Hónapját megelőzően mutatja be a plébániához, Szentimrevároshoz kötődő tudós klerikus testvéreink tevékenységét. Azokat emeljük ki, akik ebben a 100 évben a plébánia területén, a ciszterci Szent Imre Gimnáziumban meghatározó ideig működtek és papi, tanári hivatásuk mellett a tudomány valamely ágában a „világ által elismerten” is lényeges, a tudományterületet jelentős mértékben előrevivő szaktudományos eredményeket értek el, és azt lejegyezték, közzé is tették.

A kiállítás a templom baloldali oldalhajóban tekinthető meg.

Szerkesztők